topmenu

Baby’s In-Zicht, CAO erkende scholing 0-jarige, 6 bijeenkomsten

vraag offerte aanInschrijven

Baby's In-Zicht

Erkende CAO scholing 0-jarige

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen al in zich. Deze training daagt jou uit om al die bloemen ‘in de knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien. De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht, aangezien de ervaringen die zij opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en welbevinden van de baby.

Jij leert tijdens deze training om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden, zodat jij nog meer ontwikkelkansen gaat zien, benutten en creëren. We leren jou ‘echt’ te kijken naar de baby, zodat jij jouw pedagogisch handelen kan afstemmen op de behoeften en vraag van de baby. Wat heeft de baby nodig? Wat kan de baby al? Hoe kun je elke baby individueel uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang!

Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch werkers die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria. Leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze training is de overtuiging dat pedagogisch werkers vooral handvatten aangereikt moeten krijgen om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De deelnemers leren volgens het principe ‘ervarend’ leren.

Studiebelasting

Totaal 23,5 uur, doorlooptijd 3 tot 8 maanden

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in (virtueel) klaslokaal
6 x 2,5 uur
Intervisie
Intervisie met casus/video beeld bespreking
5 x 1 uur
Online leeromgeving
Portfolio opdrachten en theoretische verdieping
Documentaires
5 x 0,5 uur
Beeld In-Zicht
Opnames maken op de groep.
De opvang in beeld.
5 x 12 minuten

Leerdoelen

Leerdoelen vaardigheden voor het werk en met 0 - jarigen

Het vergroten van de interactievaardigheden naar 0-jarigen. Na afloop van de interventie heb jij kennis over de inhoud en het belang van de 6 interactievaardigheden en kan deze gericht toepassen.

Waaronder:

 • Sensitieve responsiviteit, (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarige herkennen en adequaat op reageren
 • Respect voor de autonomie, respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby en inspelen op het individuele dagritme van de 0-jarige
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering, kansen signaleren en benutten
 • Begeleiden van interacties tussen baby’s onderling

 

Inrichten van een stimulerende speelleeromgeving voor de 0-jarige, hoe dit op een respectvolle manier voor iedere baby kan en op een ergonomisch verantwoorde manier (tiltechnieken).

Ouders als opvoedpartners, antwoorden kunnen geven op vragen van ouders over de ontwikkeling en welbevinden van de baby.

Leerdoelen kennis over 0 - jarigen

Het vergroten van kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van 0-jarigen gericht te ondersteunen en te stimuleren (de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele).

Kennis over de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling.

Het vergroten van de kennis over de (hersen)ontwikkeling van baby’s in de pre-, peri- en postnatale periode. Dit uiterste prille begin van ons leven vormt de blauwdruk de rest van ons leven.

Kennis van stressreductie bij baby’s en over voorkomen van overprikkeling.

Inzicht en kennis over spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen en het inrichten van de speel-leeromgeving voor een 0-jarige.

Resultaat

Na de training weet jij hoe om te gaan met baby’s en hiermee de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren, zodat jij beschikt over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen. De baby’s zullen vanuit de veiligheid die jij als professional ze biedt de wereld met vertrouwen gaan ontdekken, stapje voor stapje."

Opbouw

Module 1: Vanuit je hart!

 • Met baby’s werken, is werken vanuit je hart
 • Begin van ons leven, vormt de blauwdruk voor de rest van ons leven
 • Pre-, peri- en postnatale psychologie
 • Hersenfundament en het belang van prototype ervaringen
 • Uitleg Beeld In-Zicht & Zelf In-Zicht
 • Wat aandacht krijgt, groeit (positieve feedback)
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 2: Gehechtheid

 • Veilig gehecht / onveilig gehecht
 • Stress reductie
 • Prikkels
 • Representatie (waarnemen zintuigen)
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 3: Vruchtbare grond en basale interactievaardigheden

 • Basale interactievaardigheden
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 4: Speelveld en Educatieve interactievaardigheden

 • Educatieve interactievaardigheden
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

Module 5: Iedere baby In-Zicht

 • Ouders als opvoedpartners
 • Samenwerken en afstemmen met collega’s
 • Gericht observeren
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht

 

Module 6: Baby In-Zicht in de praktijk

 • Certificeren
 • Werkplan met 4 vormen van pedagogische inzet
 • ‘Best practice’ Beeld In-Zicht
 • Brief aan iedere baby in de opvang

Doelgroep en kwalificeren

Doelgroep

Pedagogisch werkers, gastouders en beroepskrachten die werken met 0 - jarige. Minimaal MBO 3 werk & denkniveau vereist. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

Certificeringseisen
 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 80% aanwezigheid
Certificering

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan. De deelnemer ontvangt het erkende certificaat 'Baby's In-Zicht voor pedagogisch professionals in de kinderopvang'.

Kosten

Training open inschrijving KIKI Kennisinstituut in virtueel klaslokaal of live:

 € 500,00 per persoon (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)

Agenda met inschrijf mogelijkheid

*factuur ontvang je per mail voor aanvang van de training.*training start bij minimaal 10 deelnemers.

 

Training in-company?

Offerte op maat aanvragen

Jezelf verder blijven ontwikkelen?