topmenu

Algemene voorwaarden en Privacy Policy

Privacy Policy

KIKI Training & Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KIKI Training & Coaching BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemene voorwaarden privacy policy

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, bestellingen en reserveringen, voor zover van deze voorwaarden in de overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.