topmenu

Aanbod virtuele trainingen

Bekijk de agendavraag offerte aan

Virtueel trainingsaanbod voor alle Pedagogische Professionals


Beste Pedagogisch Professional,

Inmiddels verzorgen wij al een aantal weken leerzame en inspirerende trainingen en workshops via ons virtuele klaslokaal. Via deze weg bieden wij u een overzicht van de virtuele trainingen/workshops waarvoor u zich kunt aanmelden.

 

KIKI Training & Coaching organiseert workshops/trainingen in virtuele klaslokalen. Dat betekent dat je vanuit huis online in de klas stapt, met mede-cursisten en een ervaren trainer die live trainingen verzorgt. Een nieuwe manier, om toch samen te blijven ontwikkelen. Onze trainers voldoen aan alle eisen die in de wet IKK gesteld zijn. Dat houdt in dat zij licenties hebben om als Pedagogisch Coaches aan de slag te gaan en om de CAO erkende trainingen te geven.

Omdat er veel vraag is naar virtuele trainingen/workshops hebben wij een speciale pagina voor jullie gemaakt:

Baby's In-Zicht, CAO erkende scholing 0-jarige

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht aangezien de ervaringen die zij opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Het volgen van de training Baby’s In-Zicht zorgt voor een concrete kwaliteitsimpuls in de opvang van 0-jarigen in de kinderopvang.

Tijdens deze training leer je om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren je te kijken naar wat een baby al kan en om elke baby individueel uit te dagen steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

6 bijeenkomsten in de virtuele klas. Deze scholing bedraagt € 450,00 incl. boek, portfolio en certificaat (worden opgestuurd). Inhoud van de training:

Bijeenkomst 1: Vanuit je hart!
Bijeenkomst 2: Gehechtheid
Bijeenkomst 3: Vruchtbare grond & Basale interactievaardigheden
Bijeenkomst 4: Speelveld, Educatieve interactievaardigheden
Bijeenkomst 5: Iedere baby In-Zicht
Bijeenkomst 6: Baby In-Zicht in de praktijk

 

Schrijf je hier in

Wilt u de scholing virtueel in-company volgen met uw collega's en of medewerkers? Vraag dan een vrijblijvende offerte op door een e-mail te sturen naar info@kiki-s.nl.


VE In-Zicht, (VVE training)

OGW(Ontwikkelingsgericht Werken) & VE In-Zicht 12 bijeenkomsten 

Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. In het bezit zijn van een VE-certificaat is een van de IKK eisen voor een pedagogisch medewerker op een VE-groep. Het certificaat wordt gezien als een bewijs dat je startbekwaam en bevoegd bent om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!

De VE In-Zicht trainingen die KIKI Training en Coaching verzorgen voldoen aan de eisen die door de WET Kinderopvang en de WET op Besluit Basisvoorwaarden Kwaliteit Voorschoolse Educatie gesteld zijn. Onze VE trainingen duren minimaal 12 dagdelen en de verplichte inhoud is in alle trainingen opgenomen.

Schrijf je hier in

Bijscholing VE

Spelen is het harde werken van kinderen!

Leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze bijscholing, is de overtuiging dat kinderen spelend de wereld verkennen en dat in spel al het leren zit! Professionals hebben vooral handvatten nodig hebben om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarmee krijgen ze de mogelijkheid om te excelleren in het vak.

In deze training gaan wij in op het ontwikkelingsgericht werken, de zone van naaste ontwikkeling en de verschillende soorten spelbegeleiding. Dit alles om ervoor te zorgen dat jij als professional blijft ontwikkelen en de kinderen laat groeien!

Schrijf je hier in

 


WORKSHOPS VOOR IEDEREEN DIE WERKT IN DE BSO

Deze workshops zijn bedoeld voor pedagogisch professionals die werken in een BSO. Tijdens de workshops krijgen de pedagogisch professionals meer inzicht in hun eigen pedagogisch handelen, om zo hun eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om te excelleren in hun vak en bij te dragen aan een positief pedagogisch klimaat waarin de BSO kinderen zich vrij voelen om te spelen en te exploreren.

Het zijn twee kortdurende workshops van 2,5 uur en zijn los van elkaar te volgen of kunnen In-company gegeven worden (via virtueel klaslokaal).

 

Het kinderbrein (workshop 1)

De eerste twee jaar ontwikkelt de rechter hersenhelft zich sneller dan de linker hersenhelft. De rechterkant zorgt ervoor dat we vooral zonder taal communiceren, non-verbaal. Enkele jaren na de geboorte gaat de linkerhersenhelft zich ontwikkelen en een inhaalslag maken. Dan wordt taal belangrijk en het belangrijkste middel om nieuwe dingen te leren. De kleuterleeftijd is van belang omdat in deze fase de ‘rijping’ van ons zenuwstelsel wordt voltooid. Na deze kleuterperiode is het fundament gelegd. In deze fase gaan kleuters meer open staan voor de wereld om hen heen. Spelen is voor kleuters DE manier om de wereld te ontdekken, te begrijpen, te ontspannen en ervaringen te verwerken. Pedagogisch professionals doen er goed aan het spel te laten zijn, te observeren waar kinderen vastlopen en eventueel uit te leggen.  Wanneer een kind ouder wordt dan wordt het kind 'Schoolrijp'. Dat betekent dat er voldoende bagage bij het kind aanwezig is om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. De ‘hardware’ is gereed. We kunnen nu beginnen aan het schrijven en installeren van de ‘software’. Voor een goede gebalanceerde ontwikkeling van kinderen is er naast allerlei activiteiten die zittend worden gedaan ook voldoende aandacht van de pedagogisch professionals nodig voor bewegen.  Kinderen in de bovenbouw willen vooral ontdekkend leren. De nieuwsgierigheid stelt kinderen in staat om van alles te kunnen ontdekken en zich daardoor vooruit te ontwikkelen. Pedagogisch professionals moeten kinderen deze ‘vrijheid’ gunnen. Begripvol en steeds opnieuw uitleggen is een effectieve manier van omgang met deze bovenbouw kinderen. Overal hekken omheen zetten en kinderen beschermen is niet de juiste omgang. Natuurlijk ben je als pedagogisch professional wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. In deze workshop aandacht voor balans aanbrengen. Door te kanaliseren en bij te sturen helpen de pedagogisch professionals kinderen nieuwsgierig te blijven en grenzen te leren.

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Het Kinderbrein'

Structuur en regels op de BSO (workshop 2)

Als kinderen naar de basisschool gaan dan verandert er opeens heel veel. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan die veranderingen. Het is belangrijk om met name in de eerste fase ervoor te zorgen dat er veel veiligheid en vertrouwdheid is. Structuur kan daarbij helpen. Het is fijn als kinderen een beetje aan de hand worden meegenomen in het nieuwe ritme en dat ze zo wegwijs raken in nieuwe situaties. Als kinderen op hun gemak zijn en zich veilig en vertrouwd voelen, willen ze op de BSO vaak lekker actief bezig zijn.

Een goed schema kan je daarbij helpen. Omdat je in de BSO met veel verschillende leeftijden te maken hebt, is het belangrijk te beseffen dat regels en afspraken in elke leeftijdsgroep anders nodig zijn.

Tijdens deze workshop bespreken we hoe je het beste structuur en regels kunt bieden aan kinderen van 4-6 jaar, 6-9 jaar en 10 jaar en ouder.

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Structuur en regels op de BSO'

 


 

KORTDURENDE VIRTUELE TRAININGEN

Deze bijeenkomsten duren 2,5 uur en bedraagt € 55,00. Certificaat ontvang je na afloop digitaal!

Huilende baby’s in de opvang

Dat baby's huilen om te communiceren dat is duidelijk. Maar wat betekenen de verschillende huilgeluiden precies? En wat kun je doen om baby's weer tevreden te stellen? Daar gaat deze workshop over verschillende huilgeluiden en andere signalen waarmee baby's hun behoeften en ongemakken aangeven, controlepatronen, troosten en de behoefte aan het ontladen en uithuilen van spanning en stress op de opvang. 

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Huilende baby's in de opvang'

 

Aan de slag met de Meldcode 

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt jou als professional om goed te reageren wanneer je mogelijke signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling signaleert. Je krijgt meer inzicht in de Meldcode en je oefent met verschillende casussen die worden besproken. 

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Aan de slag met de Meldcode'

 

Effectief communiceren met ouders

Communiceren doen we allemaal. Helaas is het niet altijd effectief. Iedereen heeft weleens ervaren dat iemand je helemaal verkeerd begrijpt, terwijl jij het gevoel had duidelijk te zijn geweest. Om dit soort situaties te voorkomen kunt u deze training volgen. 

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Effectief Communiceren'

 

Jongens vs. meisjes

Jongens worden vaak als ‘lastig’ bestempeld, maar zijn dat niet. Jongens zitten gewoon anders in elkaar dan meisjes. Heb jij jongens in de opvang/groep, dan is het belangrijk om te weten dat hun gedrag voortkomt uit de manier waarop zij biologisch in elkaar zitten. Op het moment dat je, je hiervan bewust bent, kun je het gedrag van jongens wellicht beter begrijpen.

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Jongens vs. meisjes'.

 

Hechtingsproblemen (0-12 jaar)

Ongeveer een derde van de kinderen heeft hechtingsproblemen. Hechting is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Kinderen kunnen veilig of onveilig gehecht zijn. Een kind dat veilig gehecht is, heeft van jongs af aan geleerd dat zijn opvoeders onvoorwaardelijk van hem houden. De opvoeders kunnen ook boos worden op het kind, maar zullen nog steeds van het kind houden. Dit weet het kind en daarom heeft het kind basisvertrouwen. Zo durft het kind de wereld te ontdekken en later ook relaties aan te gaan.

Een kind dat niet veilig gehecht is, mist dit basisvertrouwen. Dit kind kan moeilijk relaties aangaan en heeft geen of weinig vertrouwen in de ander. Zelfs in de volwassenheid kan dit tot problemen leiden.

Tijdens deze training geven wij de pedagogisch professional inzicht in hoe hechting werkt en waar je extra aandacht aan kunt besteden om de kinderen juist te begeleiden. Zeker na een periode als waar we nu inzitten, is het belangrijk dat we bewust zijn van de gevolgen voor kinderen.

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Hechtingsproblemen'

 

Systemisch kijken naar kinderen

Als een kind uit balans raakt, kan dat systemisch gezien meerdere oorzaken hebben. Dit kan natuurlijk in het kind zelf zitten, maar dikwijls is een verandering in de directe omgeving de oorzaak. Een kind is heel gevoelig en pikt de lichtste signalen op. Het hoeft niet eens met het kind zelf te maken te hebben, echter kan het kind ervoor zorgen dat het systeem van het kind in verwarring wordt gebracht.Het doel van deze training is om inzicht te krijgen vanuit de systemische methodiek op de problematiek van het kind, om zo balans terug te brengen voor het kind en het gezin. Een prachtig cadeau voor iedereen die met kinderen werkt.

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Systemisch Kijken naar Kinderen'

 

Ben je geïnteresseerd in een virtuele training of een scholing op maat, neem contact met ons op voor een offerte op maat, info@kiki-s.nl.

Leuk je binnenkort in onze virtuele klas te mogen ontmoeten! Hieronder de mogelijkheid jezelf in te schrijven om een virtuele training/workshop bij te wonen.

Wij wensen jullie allemaal veel sterkte en succes de komende weken.

 

Team KIKI Training & Coaching

Naam training Locatie Datum Tijdstip
VErrijken In-Zicht (VE) Training, 12 bijeenkomsten (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal (volledig virtueel) woensdag 7 oktober 2020 De virtuele klas tijden zijn: 19:00 - 22:00 uur Meer informatie en inschrijven
Lastig Gedrag (virtueel aanbod) Copy Virtueel klaslokaal dinsdag 13 oktober 2020 aanvang 19:00 - 21:30 Meer informatie en inschrijven
Lastig Gedrag (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal dinsdag 13 oktober 2020 aanvang 19:00 - 21:30 Meer informatie en inschrijven
Jongens vs Meisjes (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal woensdag 14 oktober 2020 aanvang 09:30 - 12:00 uur Meer informatie en inschrijven
‘Structuur en regels op de BSO’ (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal woensdag 28 oktober 2020 aanvang 09:30 - 12:00 uur Meer informatie en inschrijven
Baby’s In-Zicht (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal maandag 2 november 2020 aanvang 19:00 - 21:30 Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de Meldcode (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal woensdag 4 november 2020 aanvang 19:00 - 21:30 Meer informatie en inschrijven
Zo luisteren dat kinderen met je willen praten BSO (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal maandag 16 november 2020 aanvang 19:00 - 21:30 Meer informatie en inschrijven
Huilende baby’s op de opvang, (virtueel aanbod) Virtueel klaslokaal dinsdag 17 november 2020 aanvang 19:00 - 21:30 uur Meer informatie en inschrijven