topmenu

Aanbod virtuele trainingen

Bekijk de agendavraag offerte aan

Virtueel trainingsaanbod voor alle Pedagogische Professionals


Beste Pedagogisch Professional,

Wij gaan een aantal leerzame en inspirerende trainingen en workshops verzorgen via ons virtuele klaslokaal. Via deze weg bieden wij u een overzicht van de virtuele trainingen/workshops waarvoor u zich kunt aanmelden.

Vanaf deze week geeft KIKI Training & Coaching ook trainingen in virtuele klaslokalen. Dat betekent dat je vanuit huis online in de klas stapt, met mede-cursisten en een ervaren trainer die live trainingen verzorgt. Een nieuwe manier, om toch samen te blijven ontwikkelen. Onze trainers voldoen aan alle eisen die in de wet IKK gesteld zijn. Dat houdt in dat zij licenties hebben om als Pedagogisch Coaches aan de slag te gaan en om de CAO erkende trainingen te geven.

Omdat er veel vraag is naar virtuele trainingen/workshops hebben wij een speciale pagina voor jullie gemaakt:

 

HBO SCHOLING, 'Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach'

Ben je nog op zoek naar de juiste scholing of zoek je juist naar extra handvaten? Wij ontmoeten je graag virtueel!

Wij starten zowel de gecombineerde modules 1&2, als module 1 Pedagogiek 0-13 jaar en module 2 Coaching in de Praktijk. De opleiding is op basis van de leerdoelen vanuit de CAO Kinderopvang speciaal ontwikkeld op het gebied van coaching. Dit garandeert dat je, je hiermee kwalificeert voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Deze opleiding leidt tot een schriftelijk bewijs van het behalen van de leerdoelen. Het certificaat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst van goedgekeurde scholing.

Wil jij in de functie treden van Beleidsmedewerker/Coach, maar voldoe je niet volledig aan de eisen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bekijken samen met jou of je kan deelnemen aan deze scholing zodat jij binnenkort kan starten in de functie van 'Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach'.

 

De virtuele klas tijden zijn: 9.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.30 uur.

Schrijf je snel in:
Dinsdag 21 april (19 mei, 9 juni, 30 juni, 8 september, 29 september, 3 november, 24 november, 15 december) - Let op! Zodra de omstandigheden het toe laten om de training op onze trainingslocatie te geven, zal deze hier gegeven worden. Dit kan betekenen dat je virtueel start en verder gaat op onze trainingslocatie.


Baby's In-Zicht, CAO erkende scholing 0-jarige

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht aangezien de ervaringen die zij opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Het volgen van de training Baby’s In-Zicht zorgt voor een concrete kwaliteitsimpuls in de opvang van 0-jarigen in de kinderopvang.

Tijdens deze training leer je om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren je te kijken naar wat een baby al kan en om elke baby individueel uit te dagen steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

6 bijeenkomsten in de virtuele klas. Deze scholing bedraagt € 450,00 incl. boek, portfolio en certificaat (worden opgestuurd). Inhoud van de training:

Bijeenkomst 1: Vanuit je hart!
Bijeenkomst 2: Gehechtheid
Bijeenkomst 3: Vruchtbare grond & Basale interactievaardigheden
Bijeenkomst 4: Speelveld, Educatieve interactievaardigheden
Bijeenkomst 5: Iedere baby In-Zicht
Bijeenkomst 6: Baby In-Zicht in de praktijk

 

Schrijf je hier in

Wilt u de scholing virtueel in-company volgen met uw collega's en of medewerkers? Vraag dan een vrijblijvende offerte op door een e-mail te sturen naar info@kiki-s.nl.


VE In-Zicht, (VVE training)

OGW(Ontwikkelingsgericht Werken) & VE In-Zicht 12 bijeenkomsten 

Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie willen werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. In het bezit zijn van een VE-certificaat is een van de IKK eisen voor een pedagogisch medewerker op een VE-groep. Het certificaat wordt gezien als een bewijs dat je startbekwaam en bevoegd bent om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!

De VE In-Zicht trainingen die KIKI Training en Coaching verzorgen voldoen aan de eisen die door de WET Kinderopvang en de WET op Besluit Basisvoorwaarden Kwaliteit Voorschoolse Educatie gesteld zijn. Onze VE trainingen duren minimaal 12 dagdelen en de verplichte inhoud is in alle trainingen opgenomen.

Schrijf je hier in

Bijscholing VE

Spelen is het harde werken van kinderen!

Leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze bijscholing, is de overtuiging dat kinderen spelend de wereld verkennen en dat in spel al het leren zit! Professionals hebben vooral handvatten nodig hebben om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarmee krijgen ze de mogelijkheid om te excelleren in het vak.

In deze training gaan wij in op het ontwikkelingsgericht werken, de zone van naaste ontwikkeling en de verschillende soorten spelbegeleiding. Dit alles om ervoor te zorgen dat jij als professional blijft ontwikkelen en de kinderen laat groeien!

Schrijf je hier in

 


WORKSHOPS VOOR IEDEREEN DIE WERKT IN DE BSO

Deze workshops zijn bedoeld voor pedagogisch professionals die werken in een BSO. Tijdens de workshops krijgen de pedagogisch professionals meer inzicht in hun eigen pedagogisch handelen, om zo hun eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om te excelleren in hun vak en bij te dragen aan een positief pedagogisch klimaat waarin de BSO kinderen zich vrij voelen om te spelen en te exploreren.

Het zijn twee kortdurende workshops van 2,5 uur en zijn los van elkaar te volgen of kunnen In-company gegeven worden (via virtueel klaslokaal).

 

Het kinderbrein (workshop 1)

De eerste twee jaar ontwikkelt de rechter hersenhelft zich sneller dan de linker hersenhelft. De rechterkant zorgt ervoor dat we vooral zonder taal communiceren, non-verbaal. Enkele jaren na de geboorte gaat de linkerhersenhelft zich ontwikkelen en een inhaalslag maken. Dan wordt taal belangrijk en het belangrijkste middel om nieuwe dingen te leren. De kleuterleeftijd is van belang omdat in deze fase de ‘rijping’ van ons zenuwstelsel wordt voltooid. Na deze kleuterperiode is het fundament gelegd. In deze fase gaan kleuters meer open staan voor de wereld om hen heen. Spelen is voor kleuters DE manier om de wereld te ontdekken, te begrijpen, te ontspannen en ervaringen te verwerken. Pedagogisch professionals doen er goed aan het spel te laten zijn, te observeren waar kinderen vastlopen en eventueel uit te leggen.  Wanneer een kind ouder wordt dan wordt het kind 'Schoolrijp'. Dat betekent dat er voldoende bagage bij het kind aanwezig is om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. De ‘hardware’ is gereed. We kunnen nu beginnen aan het schrijven en installeren van de ‘software’. Voor een goede gebalanceerde ontwikkeling van kinderen is er naast allerlei activiteiten die zittend worden gedaan ook voldoende aandacht van de pedagogisch professionals nodig voor bewegen.  Kinderen in de bovenbouw willen vooral ontdekkend leren. De nieuwsgierigheid stelt kinderen in staat om van alles te kunnen ontdekken en zich daardoor vooruit te ontwikkelen. Pedagogisch professionals moeten kinderen deze ‘vrijheid’ gunnen. Begripvol en steeds opnieuw uitleggen is een effectieve manier van omgang met deze bovenbouw kinderen. Overal hekken omheen zetten en kinderen beschermen is niet de juiste omgang. Natuurlijk ben je als pedagogisch professional wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. In deze workshop aandacht voor balans aanbrengen. Door te kanaliseren en bij te sturen helpen de pedagogisch professionals kinderen nieuwsgierig te blijven en grenzen te leren.

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Het Kinderbrein'

Structuur en regels op de BSO (workshop 2)

Als kinderen naar de basisschool gaan dan verandert er opeens heel veel. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan die veranderingen. Het is belangrijk om met name in de eerste fase ervoor te zorgen dat er veel veiligheid en vertrouwdheid is. Structuur kan daarbij helpen. Het is fijn als kinderen een beetje aan de hand worden meegenomen in het nieuwe ritme en dat ze zo wegwijs raken in nieuwe situaties. Als kinderen op hun gemak zijn en zich veilig en vertrouwd voelen, willen ze op de BSO vaak lekker actief bezig zijn.

Een goed schema kan je daarbij helpen. Omdat je in de BSO met veel verschillende leeftijden te maken hebt, is het belangrijk te beseffen dat regels en afspraken in elke leeftijdsgroep anders nodig zijn.

Tijdens deze workshop bespreken we hoe je het beste structuur en regels kunt bieden aan kinderen van 4-6 jaar, 6-9 jaar en 10 jaar en ouder.

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Structuur en regels op de BSO'

 


De pedagogische kwaliteitsboom

KIKI Training & Coaching beschouwt alle professionals in de kinderopvang als pedagogisch werkers. Dus of je nou gastouder, pedagogisch medewerker of buitenschoolse opvang medewerker bent, je bent een professional! Deze trainingen is voor alle professionals en wordt aangepast aan de doelgroep.

Kinderopvang en de manier waarop er naar wordt gekeken veranderd in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak. Dit is vastgelegd in de nieuwe wet IKK die op 1 januari 2018 van kracht is gegaan. Hierin staan allemaal maatregelen die de kwaliteit van de kinderopvang verbeteren en ondersteunen.

Één van de maatregelen is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen pedagogisch werkers nou eigenlijk. KIKI Training & Coaching ondersteunt en helpt kinderopvangorganisaties in het maken van een concreet werkplan, gebaseerd op het pedagogisch beleidsplan van de organisatie. In een heldere en praktische workshop leren de pedagogisch werkers hun eigen handelen concreet te maken. Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de 'kwaliteitsboom' in te vullen per groep of per gastouder. De kwaliteitsboom is op A0 formaat en kan bij elke groep of gastouder worden opgehangen.

Het heeft twee belangrijke voordelen om dit te doen.

  • Alle pedagogisch werkers zijn betrokken, mede verantwoordelijk en dragen op deze manier de visie uit van de kinderopvangorganisatie.
  • Ouders en de GGD inspecteurs zien direct op welke wijze de pedagogisch werkers concreet werken aan de vier pedagogische basisdoelen.

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'De pedagogische kwaliteitsboom'


 

KORTDURENDE VIRTUELE TRAININGEN

Deze bijeenkomsten duren 2,5 uur en bedraagt € 55,00. Certificaat ontvang je na afloop digitaal!

Huilende baby’s in de opvang

Dat baby's huilen om te communiceren dat is duidelijk. Maar wat betekenen de verschillende huilgeluiden precies? En wat kun je doen om baby's weer tevreden te stellen? Daar gaat deze workshop over: Dunstan Babytaal, controlepatronen, troosten en de behoefte aan het ontladen en uithuilen van spanning en stress op de opvang. 

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Huilende baby's in de opvang'

 

Aan de slag met de Meldcode 

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt jou als professional om goed te reageren wanneer je mogelijke signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling signaleert. Je krijgt meer inzicht in de Meldcode en je oefent met verschillende casussen die worden besproken. 

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Aan de slag met de Meldcode'

 

Effectief communiceren met ouders

Communiceren doen we allemaal. Helaas is het niet altijd effectief. Iedereen heeft weleens ervaren dat iemand je helemaal verkeerd begrijpt, terwijl jij het gevoel had duidelijk te zijn geweest. Om dit soort situaties te voorkomen kunt u deze training volgen. 

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Effectief Communiceren'

 

Systemisch kijken naar kinderen

Als een kind uit balans raakt, kan dat systemisch gezien meerdere oorzaken hebben. Dit kan natuurlijk in het kind zelf zitten, maar dikwijls is een verandering in de directe omgeving de oorzaak. Een kind is heel gevoelig en pikt de lichtste signalen op. Het hoeft niet eens met het kind zelf te maken te hebben, echter kan het kind ervoor zorgen dat het systeem van het kind in verwarring wordt gebracht.Het doel van deze training is om inzicht te krijgen vanuit de systemische methodiek op de problematiek van het kind, om zo balans terug te brengen voor het kind en het gezin. Een prachtig cadeau voor iedereen die met kinderen werkt.

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de virtuele training 'Systemisch Kijken naar Kinderen'

 

Ben je geïnteresseerd in een virtuele training of een scholing op maat, neem contact met ons op voor een offerte op maat, info@kiki-s.nl.

Leuk je binnenkort in onze virtuele klas te mogen ontmoeten! Hieronder de mogelijkheid jezelf in te schrijven om een virtuele training/workshop bij te wonen.

Wij wensen jullie allemaal veel sterkte en succes de komende weken.

 

Team KIKI Training & Coaching

Naam training Locatie Datum Tijdstip
Huilende baby’s op de opvang (virtueel aanbod) woensdag 1 april 2020 aanvang 19:00 - 21:30 Meer informatie en inschrijven
BSO ‘het Kinderbrein’ (virtueel aanbod) woensdag 1 april 2020 aanvang 09:30 - 12:00 uur Meer informatie en inschrijven
Systemisch Kijken naar kinderen (virtueel aanbod) woensdag 1 april 2020 aanvang 10:00 - 12:30 Meer informatie en inschrijven
Effectief communiceren (virtueel aanbod) donderdag 2 april 2020 aanvang 19:30 - 22:00 Meer informatie en inschrijven
Bijscholing (V)VE In-Zicht: Ontwikkelingsgericht werken (virtueel aanbod) donderdag 2 april 2020 Aanvang: 13:00 - 15:30 Meer informatie en inschrijven
De Pedagogische Kwaliteitsboom 2 dagdelen (virtueel aanbod) donderdag 2 april 2020 aanvang 13:30 - 16:00 Meer informatie en inschrijven
Baby’s In-Zicht (virtueel aanbod) vrijdag 3 april 2020 aanvang 09:30 - 12:00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de Meldcode (virtueel aanbod) zaterdag 4 april 2020 aanvang 10:00 - 12:30 Meer informatie en inschrijven
Systemisch Kijken naar kinderen (virtueel aanbod) maandag 6 april 2020 aanvang 13:00 - 15:30 Meer informatie en inschrijven
Baby’s In-Zicht (virtueel aanbod) dinsdag 7 april 2020 aanvang 19:00 - 21:30 Meer informatie en inschrijven
‘Structuur en regels op de BSO’ (virtueel aanbod) woensdag 8 april 2020 aanvang 09:30 - 12:00 uur Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de Meldcode (virtueel aanbod) donderdag 16 april 2020 aanvang 09:30 - 12:00 uur Meer informatie en inschrijven
VE In-Zicht Training, Module 1&2 (virtueel aanbod) vrijdag 17 april 2020 Aanvang: 09:30 -12:00 Meer informatie en inschrijven
Module 1 en 2, HBO-scholing Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach (virtueel aanbod) dinsdag 21 april 2020 De virtuele klas tijden zijn: 9.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.30 uur. Meer informatie en inschrijven
Aan de slag met de Meldcode (virtueel aanbod) vrijdag 24 april 2020 aanvang 9:30 - 12:00 Meer informatie en inschrijven